Ikan Pelagis Jenis dan Ciri Cirinya

Ikan Pelagis Jenis dan Ciri Cirinya : Definisi dari ikan pelagis ialah ikan yang hidupnya bergerombol atau berkelompok yang hidup di permukaan air sampai kolom atau tengah air kira kira 0 sampai 200m, ikan ini selalu hidup bergerombolan untuk mencari makan maupun untuk bermigrasi bahkan ritual perkawinan ( berpijah ). Adapun pembagian dari jenis ukurannya ikan pelagis terbagi menjadi dua jenis yaitu ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil.

Beberapa ikan yang termasuk dalam katagori ikan pelagis besar ialah ikan cakalang, ikan tuna juga ikan tongkol dan banyak lagi. Sedangkan jenis pelagis kecil ialah ika selar, ikan kembung, ikan teri dan lain lain.

 Definisi dari ikan pelagis ialah ikan yang hidupnya bergerombol atau berkelompok yang hi Ikan Pelagis Jenis dan Ciri Cirinya

Ikan Cakalang

 Definisi dari ikan pelagis ialah ikan yang hidupnya bergerombol atau berkelompok yang hi Ikan Pelagis Jenis dan Ciri Cirinya

Ikan Tuna

 Definisi dari ikan pelagis ialah ikan yang hidupnya bergerombol atau berkelompok yang hi Ikan Pelagis Jenis dan Ciri Cirinya

Ikan Kembung

Demikianlah berita singkat tentang Ikan Pelagis Jenis dan Ciri Cirinya supaya dapat di ambil manfaatnya buat sahabat angler sekalian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *