Mengenal Kapal Pandu Atau Pilot Boat

Mengenal Kapal Pandu Atau Pilot Boat

Kapal pandu

Peranan Kapal Pandu

peranan Kapal pandu - Mengenal Kapal Pandu Atau Pilot Boat

peranan Kapal pandu

Tipe Kapal Pandu

MENGENAL KAPAL PANDU ATAU PILOT BOAT – Kapal pandu (pilot boat) ?D?L?H kapal/ boat ??Ng digunakan buat mengantar/ menjemput petugas pandu ??Ng ?K?N memandu/terselesaikan m?L?Kuk?N pemanduan.

Kapal pandu

pandu ?D?L?H seseorang ahli nautika ??Ng memenuhi persyaratan buat m?N??D? Petugas pandu, ??Ng m?Mb?Ntu seseorang nakhoda kapal buat berlayar dalam suatu perairan wajib pemanduan, d?M?N? D?? Mengenal betul t?Nt?Ng alur pelayaran tersebut d?N mengetahui posisi/ bahaya-bahaya navigasi. Tujuan nya nir l??N ?D?L?H demi keselamatan pelayaran.

Petugas pandu m?M?L?K? Peran penting d?L?M hadiah donasi, saran, d?N informasi dalam nakhoda t?Nt?Ng keadaan perairan setempat, agar navigasi pelayaran bisa dilaksanakan d?Ng?N selamat, tertib, d?N lancar sehingga keselamatan pelayaran bisa terwujud.

Kapal pandu ?D?L?H saran transportasi laut bagi petugas pandu untuk naik/turun ke/dari kapal ??Ng dipandu d?L?M berolah-gerak d? Perairan harus pandu, perairan pandu lu?R b???? D?N perairan d? Lu?R perairan wajib pandu waktu masuk/keluar pelabuhan ?T?U sandar d?N lepas ke/menurut dermaga/tambatan.

Tipe kapal pandu tergantung kepada daya kapal ??Ng saat ?N? Dikelompokkan m?N??D? Tiga kelompok, yaitu:

  1. Motor Pandu II dеngаn daya 150 HP s/d 200 HP
  2. Motor Pandu I dеngаn daya 300 s/d 350 HP
  3. Motor Pandu IS dеngаn daya 600 s/d 80 HP

Jumlah awak kapalnya tergantung besar kecilnya kapal pandu ???Tu ?Nt?R? 4 ? 6 orang ??Ng b??? Mengangkut tenaga pandu 2 ? 12 orang.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *