Ikan Cupang Warna Hijau. Bentuk siripnya indah, gerakannya tenang dan berwibawa. Ikan cupang ini mempunyai bentuk tubuh silinder dengan warna […]