Ikan Cupang Juara Dunia. Ikan cupang plakat merupakan salah satu jenis ikan cupang terbesar di dunia. Ikan cupang merupakan spesies […]

Ikan Cupang Aduan. Jenis ikan cupang aduan tidaklah sebanyak jenis ikan cupang hias. Dari kedua jenis ikan cupang tersebut terdapat […]