Ikan Cupang Aduan. Jenis ikan cupang aduan tidaklah sebanyak jenis ikan cupang hias. Dari kedua jenis ikan cupang tersebut terdapat […]